מדיניות פרטיות

חשיפת פרטים אישיים:

אתר “מבט מצלם” עושה את המירב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים והמידע המצטבר תוך כדי שימוש באתר “מבט מצלם”. הפרטים שיפורסמו הם אלו המוצגים בדף המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולא יימסר לצד ג’ כלשהו , למעט:

א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע
ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו”ב.

אבטחה:

אתר “מבט מצלם” משתמש ב”Cookies” על מנת לפשט את ניסיונו של המשתמש ולחסוך ממנו את הזנת פרטי הכניסה שלו כל פעם מחדש.

קישורים:

אתר “מבט מצלם” מכיל קישורים לאתרים אחרים. לתשומת לבך, ברגע שאתה “מקליק” על אחד מהקישורים כאמור, אתה “מקליק” על אתר אחר. אנו מבקשים כי תקרא את ההתחייבות לשמירה על פרטיות הנוגעת לאותם אתרים מאחר והתחייבותם כאמור עלולה להיות שונה משל אתר “מבט מצלם”.

מערכת התגובות:

כדי להשתתף במערכת התגובות של אתר “מבט מצלם” תידרש ליצור כינוי חברתי, שהוא השם בו יכירו אותך המשתתפים האחרים במקומות ציבוריים אלה. הכינוי החברתי והמידע אותו תבחר להציג בדף המשתמש שלך זמינים וגלויים לשאר הגולשים. אתר “מבט מצלם” מזהיר מפני מסירת מידע אישי נוסף (כגון שמות וכתובות, מספרי טלפון, מספרי תעודות זהות ומספרי כרטיסי אשראי) לאנשים זרים באינטרנט, מכיוון שהם עלולים להשתמש במידע זה לגרימת נזק או למטרות לא חוקיות.

קניין רוחני:

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בשם וסימני המסחר באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי מערכת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – שייכים למנהלי אתר “מבט מצלם” בלבד, או לצדדים שלישיים כלשהם, שאישרו את השימוש באותם קבצים ו/או תוכנות למפעיל. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של המפעיל בכתב ומראש. זכויות היוצרים על התכנים שנתרמו ע”י הגולשים שייכות לתורם התוכן.

יצירת קשר עם צוות אתר “מבט מצלם”:

בכל שאלה שיש לך בנוגע למסמך זה או מדיניותו של האתר או האופן שבו הנך פועל באתר יש לפנות אל צוות אתר “מבט מצלם” בעמוד “צרו קשר”.

שימוש בדואר אלקטרוני ו/או הודעות PUSH וכד’:

מעת לעת אתר “מבט מצלם” ישלח דואר אלקטרוני ו/או הודעות PUSH וכד’ לגולשים הרשומים בנושאים הקשורים לעניינים בהם עוסק האתר. גולש שרשום באתר רשאי לפנות למנהל האתר בעמוד “צרו קשר” ולבקש לא לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. גולש יכול להסיר את עצמו מהודעות PUSH ע”י שינוי הגדרות הדפדפן שלו.

שימו לב! כל עוד לא ביקש להסיר את כתובתו מרשימת הגולשים שמקבלים דואר מהאתר ימשיך הגולש לקבל דואר אלקטרוני מהאתר.

🔶האמור להלן מתייחס לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות.